:  :      ?
 
 
 
  ( ): :   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
: 
BRUNO v.d. MORSBACH ( BRUNO v.d. MORSBACH ) ( ID : 200 )
    4 ( )
:
:CARLINO v. NASSAU ORANIEN
:ASSI V. WUSTENHOF
:22.01.1978
.: DBZB 153988
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

   

BRUNO v.d. MORSBACH
DBZB 153988
CARLINO v. NASSAU ORANIEN
CARLO v. HENNINGSHOF
IKO v. SPRINGBASH
DBZB 115917
BESSI v.d. ENGELSBURG
ISKA V. HEIDELOH


ASSI V. WUSTENHOF
BARRY V. HASPER GOLD


EDDA V. ALTENWALD


31.01.2006      
  Ramblers.ru     
     
:
sms. DogShow-Info --
© DogShow-Info 2005-2007
Hosted by " "
Design by Maffi

Пользовательского поиска